Viikon 24 talousvinkki – Kuukausipalkkaisen lomapalkka ja lomaraha

Viikon 24 talousvinkki

Kuukausipalkkaisen lomapalkka ja lomaraha

Loma-ajan palkka maksetaan monesti ennen lomalle jääntiä. Joissain yrityksissä on sovittu, että loma-ajan palkat maksetaan, kun lomaa on pidetty, ja lomaraha maksetaan tietyn palkanmaksun yhteydessä. Esimerkiksi talviloman lomarahat maksetaan maaliskuussa ja kesäloman lomarahat taas heinäkuussa. Työehtosopimuksissa on kohdat lomapalkan ja lomarahan maksamisesta, ja ne säännökset ovat vahvempia kuin lomaa koskeva lainsäädäntö.

Työntekijälle kertyy 2 tai 2,5 lomapäivää kuukaudessa riippuen työsuhteen pituudesta. Lomaviikossa kuluu 6 lomapäivää eli kunkin lomaviikon tulee sisältää yksi lauantaipäivä, pois lukien valtiolla ja kunnilla työskentelevät.

Kuukausipalkan lomapäivän palkka muodostuu seuraavan esimerkin mukaisesti:

  • Kuukausipalkka jaetaan 25:llä
  • Esim. 2000 € / 25 = 80 €/pvä
  • Lomaraha on 50 % loma-ajan palkasta eli tällöin 40 €/pvä
  • Työntekijä on lomalla 4 viikkoa eli 24 päivää. Loma-ajan palkka on 2000 € / 25 x 24 = 1920 €
  • Lomarahaa tulee 40 € x 24 = 960 €
Ota meihin yhteyttä