Viikon 25 talousvinkki – Tuntipalkkaisen lomapalkka

Viikon 25 talousvinkki

Tuntipalkkaisen tai osa-aikaisen työntekijän lomapalkka

Lomankertymiseen vaikuttaa se, mitä työsopimuksessa on sovittu työntekijän työajaksi. Lomaa ei kerry, mikäli työajaksi on sovittu alle 14 työpäivää kuukaudessa tai tai alle 35 tuntia kuukaudessa.

14 päivän sääntö koskee työntekijöitä, jotka tekevät työtä säännöllisen työajan puitteissa vähintään 14 päivänä kuukaudessa. Työpäivien pituudella ei ole merkitystä. Työntekijä ansaitsee vuosilomaa niiltä kalenterikuukausilta, joina hänelle kertyy yhteensä vähintään 14 työpäivää tai työssäolopäivien veroista päivää.

Esimerkiksi: Työntekijä on tehnyt tammikuussa töitä 12 päivänä, ja helmi- ja maaliskuussa 14 päivänä tai enemmän. Työntekijä ansaitsee tällöin lomapäiviä vain helmi- ja maaliskuulta.

Osa-aikainen tai tuntipalkkainen työntekijä, joka työsopimuksen perusteella EI työskentele joka kuukausi 14 työpäivää, mutta säännöllinen työaika on kuitenkin yli 35 tuntia kuukaudessa, ansaitsee vuosilomaa niiltä kalenterikuukausilta, joina hänelle kertyy työtä tai työssäolon veroista aikaa vähintään 35 tuntia.

Vuosiloman pituus ei riipu siitä, kumman ansaintasäännön piirissä työntekijä on.

Työntekijälle, jolle ei kerry vuosilomaa, on työsuhteen kestäessä kuitenkin oikeus saada vapaata kaksi arkipäivää kultakin kalenterikuukaudelta, jona hän on ollut työsuhteessa. Työntekijä voi itse valita, käyttääkö hän oikeuttaan vapaaseen vai ei.

Tuntipalkkaisen työntekijän lomapäivän hinta muodostuu hänen keskimääräisen päiväpalkan perusteella. Tällöin kertynyt palkka jaetaan tehtyjen työpäivien määrällä. Työehtosopimuksissa voi olla omia määräyksiä lomapalkan laskentaan.

Ota meihin yhteyttä