Viikon 42 talousvinkki – Tase

Viikon 43 vinkki

Mikä ihmeen tase?

Tase kertoo yrityksesi omaisuuden, varallisuuden, pääomien ja velkojen arvon tiettynä ajankohtana. Tase jakautuu kahdelle puolelle, josta vastaavaa puolella on omaisuus ja varallisuus, vastattavaa puolella pääomat ja velat. Taseen kaksi puolta ovat loppusummaltaan yhtä suuret. Taseessa siis tarkastellaan yrityksen rahavirtoja tiettynä yksittäisenä päivänä.

Ota meihin yhteyttä