Viikon 44 talousvinkki – Pienhankinnat

Viikon 44 vinkki

Yrityksen pienhankinnat

Yrityksen vähäarvoiset käyttöomaisuushankinnat eli pienhankinnat voidaan vähentää hankintatilikauden kuluina. Näitä ei siis tarvitse merkitä taseeseen. 

Pienhankinnalle ei ole kirjanpitolaissa eikä kirjanpitolautakunnan ohjeissakaan määrätty euromääräistä rajaa. Vähäarvoisuutta arvioidaan kirjanpitovelvollisen toiminnan laajuuden ja käyttöomaisuuden kokonaismäärän perusteella. 

Elinkeinoverolain mukaan kerralla vähennettäviä pienhankintoja ovat enintään 850 € maksaneet käyttöomaisuushyödykkeet. Saman verovuoden (tilikauden) aikana tällaisia kertakuluja saa vähentää yhteensä enintään 2500 €.

Ota meihin yhteyttä