Kategoria: Viikon vinkki

Viikon 48 talousvinkki – Lahjakortti on verotettavaa saajalleen

Viikon 48 talousvinkki – Lahjakortti on verotettavaa saajalleen Viikon 48 vinkki

Lahjakortti on aina verotettavaa palkkaa saajalleen Liikelahjojen kulta-aika on taas pian käsillä. Tiedäthän, että verottajan linjaus annettavista lahjakorteista on tiukka: lahjakortti, jolla saa vapaasti valita yrityksen tuotevalikoimasta tuotteita tiettyyn summaan saakka, on aina ennakonpidätyksen alaista palkkaa niiden arvosta riippumatta. Annettavan lahjakortin tulisi siis olla sidottu yksittäisen tuotteen hankintaan, ettei siitä tulisi palkanlaskentaan ja yhteistyökumppanille enemmän […]

Viikon 47 talousvinkki – Osallistujat tai lahjansaajat

Viikon 47 talousvinkki – Osallistujat tai lahjansaajat Viikon 47 vinkki

Osallistujat tai lahjasaajat Mikäli tarjoat lounaita, kokouskahvituksia, edustustilaisuuksia tai lahjoja, muistathan ilmoittaa tositteen yhteydessä, kenelle ja mille yritykselle ne on tarjottu. Esimerkiksi avec-pikkujouluissa puolison osuus juhlista on edustuskuluja, joten heidänkin tietonsa tulee laittaa ylös. Suosittelemme merkitsemään tiedot ylös hyvissä ajoin, aina ei muista viikon tai kahdenkaan kuluttua kaikkia yksityiskohtia. Tällöin kirjanpitäjäkään ei kysele suotta perään.

Viikon 46 talousvinkki – Kirjanpitäjä ei ole selvännäkijä

Viikon 46 talousvinkki – Kirjanpitäjä ei ole selvännäkijä Viikon 46 vinkki

Kirjanpitäjä ei ole selvännäkijä, vaikka paljon tietääkin On toivottavaa, että kirjanpidon tositteisiin laitetaan selvityksiä siitä, mihin käyttötarkoitukseen kyseinen tuote tai palvelu on hankittu, jos se ei tositteesta muuten selviä.  Esimerkiksi normaalin kuukausittaisen tilauksen yhteydessä on hankittu jokin kone tai laite, mikä tulisikin kirjata kalustoon kuuluvaksi. Tästä olisi hyvä olla maininta tositteen yhteydessä. Toinen esimerkki voisi […]

Viikon 45 talousvinkki – Kuitit kirjanpitoon

Viikon 45 talousvinkki – Kuitit kirjanpitoon Viikon 45 vinkki

Pienetkin kuitit kirjanpitoon Muistathan toimittaa kirjanpitoosi irtotositteet, jotka kuuluvat kirjanpitoon ja vähennyskelpoisiin kuluihin. Tällaisia kuluja voivat olla esim. parkkikuitit ja lounastarjoilut yhteistyökumppaneille. Näistä saa alv-vähennykset ja nämä ovat myös verotuksessa 100 % hyväksyttäviä kuluja. Kuiteissa tulee näkyä tuote- ja alv-erittelyt, pelkkä maksupäätekuitti ei riitä kirjanpitoon.

Viikon 44 talousvinkki – Pienhankinnat

Viikon 44 talousvinkki – Pienhankinnat Viikon 44 vinkki

Yrityksen pienhankinnat Yrityksen vähäarvoiset käyttöomaisuushankinnat eli pienhankinnat voidaan vähentää hankintatilikauden kuluina. Näitä ei siis tarvitse merkitä taseeseen.  Pienhankinnalle ei ole kirjanpitolaissa eikä kirjanpitolautakunnan ohjeissakaan määrätty euromääräistä rajaa. Vähäarvoisuutta arvioidaan kirjanpitovelvollisen toiminnan laajuuden ja käyttöomaisuuden kokonaismäärän perusteella.  Elinkeinoverolain mukaan kerralla vähennettäviä pienhankintoja ovat enintään 850 € maksaneet käyttöomaisuushyödykkeet. Saman verovuoden (tilikauden) aikana tällaisia kertakuluja saa vähentää […]

Viikon 43 talousvinkki – Lisätietoja tositteelle

Viikon 43 talousvinkki – Lisätietoja tositteelle Viikon 43 vinkki

Tositteelle lisätietoa kirjanpitäjää varten Muistathan, että voit laittaa kirjanpitäjällesi lisätietoa tositteisiin? Esimerkiksi kokous- ja neuvottelukuluissa, edustuskuluissa ja henkilökunnan lahjoissa pitää olla tieto osallistujista tai lahjan saajista. Laitehankinnoista ym. kalustohankinnoista on hyvä laittaa lisätieto, tuleeko se olemaan yli vai alle 3 vuotta käytössä. Alle 3 vuoden kaluston voi laittaa suoraan kuluksi kirjanpitoon. Joskus tuote voi olla […]

Viikon 42 talousvinkki – Tase

Viikon 42 talousvinkki – Tase Viikon 43 vinkki

Mikä ihmeen tase? Tase kertoo yrityksesi omaisuuden, varallisuuden, pääomien ja velkojen arvon tiettynä ajankohtana. Tase jakautuu kahdelle puolelle, josta vastaavaa puolella on omaisuus ja varallisuus, vastattavaa puolella pääomat ja velat. Taseen kaksi puolta ovat loppusummaltaan yhtä suuret. Taseessa siis tarkastellaan yrityksen rahavirtoja tiettynä yksittäisenä päivänä.

Viikon 41 talousvinkki – Tuloslaskelma

Viikon 41 talousvinkki – Tuloslaskelma Viikon 41 vinkki

Mikä ihmeen tuloslaskelma? Tuloslaskelma kertoo, millaisista eristä yrityksesi tuotot ja kulut eli tulos on syntynyt tarkasteltavan jakson aikana. Tuloslaskelman tulee näyttää oikeaa kuvaa tilikaudelta ja se kertoo tilikauden tapahtumista toiminnan kannattavuuden näkökulmasta. Mikäli tilikaudella selviää edelliseen tilikauteen liittyviä merkittäviä tuloja tai kuluja, ne kuuluu kirjata taseeseen voittovarojen tilille eikä kuluvan tilikauden tuloslaskelmaan. Mikäli sinulle herää […]

Viikon 40 talousvinkki – Saammeko olla avuksi?

Viikon 40 talousvinkki – Saammeko olla avuksi? Viikon 40 vinkki

Saammeko olla avuksi yrityksesi talousasioissa? Haluatko keskittyä varsinaiseen liiketoimintaasi täysillä ja kuitenkin olla varma siitä, että yrityksesi kirjanpitoasiat hoidetaan mallikkaasti? Autamme mielellämme yrityksiä ja yrittäjiä kaikissa talouteen liittyvissä asioissa. Haluatko myös oppia tuntemaan yrityksesi luvut paremmin? Varaa aika talouskonsultointiin ja kirkastetaan osaamistasi talousraporttien lukuun. Samalla voimme katsoa, pistääkö meillä jokin asia silmään yrityksesi luvuissa. Lisäksi […]

Viikon 39 talousvinkki – YEL-työtulo

Viikon 39 talousvinkki – YEL-työtulo Viikon 39 vinkin kuva

YEL-työtulo YEL-työtulo tarkoittaa yrittäjän oman työpanoksen rahallista arvoa. On tärkeää, että YEL-työtulo asetetaan heti alusta asti oikealle tasolle, sillä se määrittelee muutakin kuin yrittäjän eläkekertymää. Yrittäjä tarvitsee YEL-vakuutuksen, jos työskentelyn työpanoksen arvo ylittää työtulon minimirajan. Minimi YEL-työtuelle vuonna 2021 on 8 063,57 € ja yläraja 183 125 €. Mikäli yrittäjä haluaa mahdollisuuden Kelan päivärahaan tai […]

Ota meihin yhteyttä