Viikon 31 talousvinkki – Tulorekisterin korjaukset

Viikon 31 talousvinkki

Tulorekisterin korjaukset

Tulorekisteriin tulee välillä tehdä yksittäisiä korjauksia. Tulorekisteri ei ymmärrä negatiivisia palkkoja, tällöin tietoja lähettäessä tulee virheilmoitus. Tästä syystä olisi hyvä, että kullekin jaksolle maksettavat palkat olisivat mahdollisimman oikein, jotta tulorekisteriin yksittäin tehtäviltä korjauksilta vältytään. Tulorekisteriin pitää käydä manuaalisesti korjaamassa tapahtuma alkuperäiselle kuukaudella.

Esimerkiksi: Työntekijän työsuhde on päättynyt 23.4. Hän on ollut kuukausipalkkainen ja lisäksi hänellä on ollut luontaisetuja. Yrityksen palkat maksetaan kuun 15. päivänä. Lopettavan työntekijän kanssa on sovittu, että lopputili maksetaan toukokuun palkan yhteydessä. Huhtikuun palkanlaskennassa työntekijä on saanut koko kuukauden palkan luontoisetuineen. Toukokuussa hänelle maksetaan lomakorvaus sekä vähennetään liikaa maksettua kuukausipalkkaa sekä luontoisetuja.

Palkanlaskennassa tämä onnistuu hyvin, mutta tulorekisterissä tökkää. Palkkailmoitus ei mene tulorekisterissä läpi. Tulorekisteriin on käytävä manuaalisesti korjaamassa huhtikuun palkkaa luontoisetuineen pienemmäksi ja toukokuun palkkailmoitus täytyy tehdä vain lomakorvauksen osalta.

Tämä vaatii suurta tarkkaavaisuutta, kun varmistetaan, että palkansaajan tiedot ovat kumulatiivisesti oikein.

Ota meihin yhteyttä